AIKIDO LINKS

AIKIDO YOSHINKAN HONBU DOJO

2F Toyo Building, 4-17-15, Takada-no-baba, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Ph: +81 3 3368 5556          WEB: www.yoshinkan.net


 

AIKIDO YOSHINKAN BRISBANE DOJO – Michiharu Mori Shihan

10 Ferry Rd, West End QLD 4101.           PH: (07) 3255 0155

Email: dojo@yoshinkan.info          WEB: www.yoshinkan.info


 

AIKIDO YOSHINKAN SOUTHSIDE DOJO – Richard Diehm Sensei

55 Scribner Avenue, Forestdale, QLD 4118, Australia.

Ph: +61 7 3059 0149; Mb: +61 400 794 393

EMAIL: richard.diehm@gmail.com          WEB:www.aikidoyoshinkan.info


 

AIKIDO SHUDOKAN – Joe Thambu Sensei

4 Gooch Street, Thornbury, VIC 3071, Australia.

PH: +61 3 9480 1570

WEB: www.aikidoshudokan.com


 

AIKIDO YOSHINKAN WESTERN AUSTRALIA – Darren Skelton Sensei

Unit 2/ 76 Berriman Drive, Wangara, WA 6065, Australia.           PH: +61 413 958 391

EMAIL: darren@aikidoyoshinkanwa.com.au          WEB: www.aikidoyoshinkanwa.com.au


 

AIKIDO YOSHINKAI NSW – Darren Friend Sensei & Peggy Woo Sensei

Level 1, 310 Marrickville Rd, Marrickville, NSW 2024, Australia

PH: +61 2 9560 1434          Mb: +61 422 522 888

EMAIL: aikido.yoshinkai.nsw@gmail.com          WEB: www.aikido-sydney.com.au


 

YOSHINKAN AIKIDO RYU – Tsuneo Ando Sensei

2-1-25 Kairaku, Urayasu, Chiba 279-0003, Japan          PH: +81 47 355 7140

EMAIL: yoshin@aikidoryu.or.jp          WEB: www.aikidoryu.or.jp